Луцька спеціалізована загальносвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Система виховної та правовиховної роботи школи

Мета і завдання виховної роботи Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 

на 2020-2021 навчальний рік

Мета:       Створення виховного середовища, яке б сприяло становленню кожного учня як гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, яка поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту та професійну грамотність

Завдання:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі виховання від орієнтації на «усередненого» вихованця;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу;
 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • формування почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;
 • охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 • забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
 • формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою.

Мета і завдання правовиховної роботи Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5

на 2020-2021 навчальний рік

Мета:       створити виховне середовище, яке б сприяло формуванню в учнів позитивної мотивації до здорового способу життя, утвердженню моральності та духовності, об’єднати спільні зусилля школи, батьківської громадськості та установ соціуму з метою виховного впливу на учнів девіантної поведінки, проблемні сім’ї.

Завдання:

 1.  Підвищити ефективність діяльності класного керівника щодо розв’язання проблем профілактики правопорушень, перейти від “педагогіки проведення вихованих заходів” до “педагогіки проведення соціально-педагогічної діяльності”.
 2. Розвиток дитячого самоврядування, залучення неформальних лідерів до профілактичної роботи, співпраця з молодіжними організаціями.
 3. Створення умов для соціальної, психолого-педагогічної, медичної, правової підтримки і реабілітації дітей із девіантною поведінкою, які проживають у проблемних сім’ях.
 4. Запровадження спільно з іншими службами міста комплексної системи роботи з девіантними підлітками, функціонально неспроможними та неблагополучними сім’ями.
 5. Підвищення рівня правової культури, поваги до Конституції, державної символіки, формування правової свідомості учнів, батьків.
 6. Формування стійких навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.
 7. Спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Догори