Луцька спеціалізована загальносвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Зарубіжна література. Календарно-тематичне планування

10-й клас

II семестр

з/п

Тема уроку Дата Предметні компетентності Ключові компетентності
Роман XIX століття
17. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Оскар Вайльд. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. «Портрет Доріана Грея». 21.01 Учень / учениця:

Знаннєвий компонент

знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди;

розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки;

Діяльнісний компонент

виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі;

характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців;

на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів;

зіставляє образи персонажів;

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо порушених у романах проблем;

дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення.

Учень / учениця:

Спілкування державною мовою

пояснює суть поняття «роман»;

Спілкування іноземними мовами

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

установлює причинно-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування;

Компетентності в природничих науках і технологіях

коментує та аналізує різні інтерпретації та оцінки критиків щодо прочитаних романів;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами;

Уміння вчитися

використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману;

Ініціативність і підприємливість

Створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

Соціальна та громадянська компетентності

аналізує вплив соціуму на особистість;

висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх;

визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

18. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. 28.01
19. Еволюція головного героя. 04.02
20. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 11.02
21. РМ № 3 (усно). Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації роману. 18.02
22. Контрольна робота № 3. Твір. 25.02
*** Тематична

 

Матеріали до уроку 17 (відповідно до планування на II семестр)
 

https://ru.padlet.com/talkalytsk/e1a62prevdlp3xme

Догори